Home

We kunnen een ramp afwenden en doen dat niet voldoende. Beseffen we dat, dan is onze geestesgesteldheid ons gelaten machteloos voelen. Dit moeten we hoe dan ook doorbreken. Werk mee en geef steun aan een projectgroep/denktank die innovatieve wegen vindt om het klimaatbewustzijn doorslaggevend te vergroten. Dit Climate Consciousness Project wil bijdragen aan:

Het met alle denkbare middelen doen ontstaan van mondiale massale publieke-opinie-druk die beslissers – overheden, bedrijven en burgers – DRAAGVLAK GEEFT en ONAFLATEND EIST dat afdoende maatregelen getroffen worden en verbintenissen aangegaan worden die garanderen dat temperatuurstijging minder dan 2 graden c.q. 1,5 graden blijft ten opzichte van 1850. Zoals dat door de wereldleiders wel is afgesproken en niet voldoende wordt uitgevoerd.

Daarvoor zullen we op deze website alle relevante informatie via tekst of links toegankelijk maken zodat iedereen zijn eigen conclusies kan trekken. Zowel over het klimaat als over de mogelijkheden die er zijn. Zodat er een stevige basis is voor informatiecampagnes, petities en andere activiteiten die in ontwikkeling zijn.

WIJ kunnen de temperatuurstijging beperken als we willen.

Meldt u aan als meewerker en in ieder geval als symphatisand.

Let wel: deze website is nog volop in ontwikkeling

Doe mee bij met uitwerken van dit project en zeker als je ter zake kundig bent.

Uw bericht